Om Åben Skole

Hvad er Åben Skole?

Læs mere om hvad den Åbne Skole kan tilbyde dine elever og hvordan du benytter dig af tilbuddet.

Åben Skole Festival

Hvert år afholder Herning Kommune en Åben Skole Festival i samarbejder med foreninger og kulturinstitutioner

Følg os på Facebook

Her bliver du dirigeret over på Facebook, hvor du har mulighed for at følge os.

Tilskud til Åben Skole-samarbejde

Når en grundskole og en idrætsforening indleder et samarbejde, kan foreningen søge om tilskud ved Herning Idrætsråd.

Kontakt din playmaker

Herning Kommunes Playmakere hjælper din skole i gang med nye åben skole forløb.