Åben Skole Festival

Tilmeld dit forløb til Åben Skole Festivalen

Beskrivelse af aktøren
Giv en kort beskrivelse af hvem I er (max 50 ord).
Indtast link til foreningens hjemmeside
Kontaktoplysninger
Angiv hvem der er kontaktperson for aktøren, og som skolerne kan tilmelde sig hos.
Beskrivelse af Åben Skole Festival forløbet
Vi har brug for at kende rammen for dagens program. Her kan I skrive lidt om, hvad forløbet går ud på, hvor længe det varer, om eleverne skal medbringe noget, om der er særlige forventninger til lærerne, og I bør også notere om det foregår ude hos jer eller skal foregå på skolen.

Målgruppe *

Vælg hvilke klassetrin der kan benytte jeres forløb.Angiv hvilke dage I ønsker at tilbyde jeres forløb samt i hvilke tidsrum. Vær gerne specifik med tidsrummene, hvis I har flere forløb på én dag. Åben Skolefestival 2023 løber fra den 4. september - 15. september.
Billede til hjemmeside
Vi har brug for et billede i god opløsning, der kan benyttes til markedsføring for jeres forløb.
Accept af dataopbevaring

Tilladelse til at vi må modtage og opbevare din data *

For at kunne udbyde et forløb under Åben Skole Festivalen, har vi brug for at kunne opbevare og benytte dine kontaktoplysninger og information omkring foreningen. Dataen opbevares efter gældende regler.

Kontaktinfo

Majken Skræddergaard
Kultur- og idrætsplaymaker 


mobil:60224922
Send e-mail til Majken

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Kontaktperson

Lone Thomassen
Erhvervsplaymaker 


mobil:22328299
Send e-mail til Lone

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.